2017 m. vasario 1 d., trečiadienis

Memento tu mori

Ir lipdom tas tradicijas
vienas ant kitų,
Ir aš jaučiu, kaip negerai
man gera daros -
Save turiu ir nuotaikas savas
Apie tradicija(s).

(iš)gyvenimus.

pa(tirtį).

Mano išgyvenimai man pačiai svetimi. Skaitydama kitų tekstus, būna, pajuntu tą neapsakomai malonų artumą, matau, jaučiu, suprantu, kad tas asmuo su savomis mintimis - savas, kad supranta ir aš jį suprantu; skaitydama savo senuosius tekstus tokio artumo nejaučiu.

Tėvų ir vaikų, apskritai giminių supriešintos tradicijos; skirtingos kartos, skirtingi požiūriai ir norai, ir tos būsenos, išlipančios į įelektrintą išorinį lauką švenčių, kitokių susitikimų metu: kaip sujungti, kaip įprasminti vienų ar kitų atžvilgiu kylančią beprasmybę? Visi tie žmonės visų pirma yra žmonės. O dar ir susieti bendru krauju.

Aš vis patiriu save iš naujo; visuomet. Kiekvieni metai, mėnesiai, diena - būsenos lyg ir panašios, lyg ir įtelpa į rėmus, bet jausenos, detalės, jos vis kitos, dėl to ir tos būsenos tokios skirtingos, į nei vieną anksčiau buvusią savo panašumu nepanašios. Man gera tai suvokti - gyvenimas sluoksniuojasi. Jis eina ne ratu, ne elipse, ne spirale - ratas visuomet vienodas, o spiralės kelias skirtingame aukštyje prasilenkia -, būtent, gyvenimas sluoksniuojasi. Pradžioje tu patiri vien liūdesį. Tas liūdesys būna vaikiškas, nebrandus, greičiausiai kiląs dėl pasauliui neaktualių mažmožių; vėliau gi jis vis bręsta. Tie sluoksniai kaupiasi, dengia vieni kitus - augina asmenybę.

Ir kodėl galvoje būtinai turi suktis ne tie dalykai, kurie turėtų, kai žinai, kad jau kitą dieną tau lietuvių bandomasis? Idėjos, prašau, plūskite vėliau, aš šiandieną į jus, deja, neatsižvelgsiu!

1547, filomatai, filaretai, Lietuvos Vergilijus, studijavo matematiką, barokinė pasaulėjauta, epinė poema, poetinis epas, "Odė jaunystei", ne originali istorija, Labora!, ciocia Karusia, psichologinis-intelektualinis, modernu, modernizmas, ekspresionizmas, neoromantizmas, katastrofų literatūra, nr. 87, psichologinis meilės, rudens 25, autobiografinis, memento tu mori, tpfu...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą