2017 m. balandžio 3 d., pirmadienis

Nei vyrų anei moterų

Pasaulis nereikalingas
Nei vyrų anei moterų
Mes susitinkam kartais
Kai pasidergt patogu

Nereikia mums viens kito
Neverk, ego jautrioji
Terūpi mums mes patys
Šunie tu, nelaboji

Ką reiškia banalybės
Ties jausmų tikrų kiauryme
Tavo veiksmai tave išduoda
Nusilpusi jaunybe

Praeitis tu, štai kas
Vyre arba moterie
Kuris nesugebėjai
Mylėti arba mokyti

Sunku tau pasiduoti,
Raštai kuria nebūtį
Sunku tau atsistoti,
Matyti save rašantį

Skaityti, sekti tavas kelias moko
Ne pakeliui?
Nė velnio, neatrodo.